Ένα πλήρης οδηγός με προϊόντα διακόσμησης εσωτερικών χώρων

Ανακαλύψτε προϊόντα προτάσεις για την αρχιτεκτονική, το design και επικοινωνήστε με τις εταιρίες

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια νέα επαγγελματική ειδικότητα για όσους ονειρεύονται το μέλλον τους στις ξυλοκατασκευές

Το Πειραματικό Δημόσιο ΙΕΚ Καρδίτσας (Ι.Ε.Κ.) ίδρυσε και λειτουργεί για πρώτη φορά, στη χώρα μας,  τη νέα πειραματική ειδικότητα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης: «Τεχνικός Παραγωγής και Συντήρησης Επίπλου και Ξυλοκατασκευών», σε συνεργασία με το Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μια ειδικότητα που ασχολείται με την αξιοποίηση και την επεξεργασία του ξύλου, για χρήση στην οικοδομική, τις εξωτερικές κατασκευές και την επιπλοποιία.

Ξυλοκατασκευές: Οι προοπτικές Απασχόλησης

Παράλληλα, οι σύγχρονες εξελίξεις στο επάγγελμα του ξυλουργού συμβαδίζουν τόσο με την εξέλιξη της τεχνολογίας του ξύλου και τον εκσυγχρονισμό των εργαλείων και εργαλειομηχανών CNC που χρησιμοποιούνται στο επάγγελμα όσο και με την ανάπτυξη των νέων υλικών – σύνθετων προϊόντων ξύλου. Επηρεάζονται επίσης σε σημαντικό βαθμό από το νομικό περιβάλλον και ειδικότερα από τις διαδικασίες ασφάλειας και υγιεινής, διαδικασίες ISO, διαχείριση αποβλήτων κλπ.

Καλό είναι να ξέρετε, ότι προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός παραγωγής και συντήρησης επίπλου και ξυλοκατασκευών» των Ι.Ε.Κ. είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ). Όσον αφορά την διάρκεια των σπουδών, περιέχονται πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης. Η συνολική διάρκεια είναι έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας. Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Υπερ-σύγχρονα Εργαστήρια τμήματος Δασολογίας, Επιστημών ξύλου και Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που καταρτίζονται οι σπουδαστές του Πειραματικού Δημόσιου ΙΕΚ Καρδίτσας

Οι χορηγούμενοι τίτλοι

Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του ΕΠΠ. Φυσικά, οι σπουδαστές καταρτίζονται στα εργαστήρια του τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Δ.Ε.ΞΥ.Σ.), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Υπερ-σύγχρονα Εργαστήρια τμήματος Δασολογίας, Επιστημών ξύλου και Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που καταρτίζονται οι σπουδαστές του Πειραματικού Δημόσιου ΙΕΚ Καρδίτσας.

Επίσης, τo Πειραματικά Δημόσιο ΙΕΚ Καρδίτσας στοχεύει στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής καινοτομιών. Συμβάλλει στον καλύτερο σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή μεθόδων κατάρτισης. Ωστε να καλλιεργηθούν και να διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε ολόκληρο το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης.
Το νέο Πειραματικό Δ.ΙΕΚ συμβάλλει με καινοτόμες μεθόδους ωστην αναβάθμιση της Επαγγελματικής Κατάρτισης στη χώρα μας. Παρέχει ποιοτική Επαγγελματική Κατάρτιση με εύρος, που καλλιεργεί επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες σε πολλούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και επαγγελμάτων.

INFO

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ, (697 44 96 002)
Διεύθυνση: Β. Γρίβα (έναντι Πυροσβεστικής)
Τηλ: 2441071990
e-mail: grammateia@iek-kardits.kar.sch.gr

Reset Password