Ένα πλήρης οδηγός με προϊόντα διακόσμησης εσωτερικών χώρων

Ανακαλύψτε προϊόντα προτάσεις για την αρχιτεκτονική, το design και επικοινωνήστε με τις εταιρίες

Προσπάθεια για αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των δασικών προϊόντων ξύλου με την Κίνα

Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν και καθηγητές του τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στην Καρδίτσα. Ο καθηγητής κ. Γεώργιος Νταλός μας μεταφέρει τι αναμένεται να προκύψει από τις ζυμώσεις συνεργασίας.

Στο διάλογο που έχει ξεκινήσει μεταξύ Κίνας και χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ήδη από 2012, συμμετείχαν πρόσφατα και Έλληνες ακαδημαϊκοί στο πλαίσιο online συνάντησης. Σκοπός η ανταλλαγή απόψεων για τη δασική βιοοικονομία με απώτερη βλέψη την πιθανή επιχειρηματική συνεργασία και εξαγωγή ευρωπαϊκών-επομένως και ελληνικών- προϊόντων στην Κίνα. Ο τεχνολόγος ξύλου Γεώργιος Νταλός που συμμετείχε στη συνάντηση μας μεταφέρει όσα ειπώθηκαν και τι προσδοκίες υπάρχουν στο κομμάτι της συνεργασίας.

Συνάντηση με θέμα τη δασική βιοοικονομία

«Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κίνας με 17 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης – China-CEECs (17+1), Καθηγητές του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας συμμετείχαν ενεργά, στις 20 Απριλίου 2021, στην πρώτη
διαδικτυακή συνάντηση, με θέμα: Δασική συνεργασία ανάμεσα στην Κίνα και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEECs).

Η συνάντηση αυτή διοργανώθηκε από κοινού από το φορέα Executive Coordinating Body of the 17+1 Forestry Cooperation Mechanism της Κίνας και από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, με θέμα: Ανάπτυξη δασικής βιοοικονομίας και συνεργασία μεταξύ Κίνας και χωρών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Forest Bioeconomy Development and Cooperation between China and Central and Eastern European Countries).

Τι στόχο είχε η συνάντηση

Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, οι
τεχνολογικές εξελίξεις, η έρευνα και η ανάπτυξη καινοτομιών, καθώς και
η διερεύνηση δυνατοτήτων επιχειρηματικής συνεργασίας και ανάπτυξης
συνεργιών μεταξύ των 17 χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
και της Κίνας σε θέματα Βιοοικονομίας των Δασών. Η εν λόγω συνάντηση –
σεμινάριο αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου διαλόγου σε
ανώτερο επίπεδο, από τις χώρες -μέλη της πρωτοβουλίας China-CEECs
(17+1) cooperation, ώστε να επιδιωχθεί η ανάπτυξη κοινών δράσεων και
συνεργασιών μεταξύ των χωρών αυτών σε θέματα βιοοικονομίας των δασών.
Στην κατεύθυνση αυτή, θα ακολουθήσει η διοργάνωση ενός παγκοσμίου
συνεδρίου στις αρχές Ιουνίου του 2021.

Οι προοπτικές ανάπτυξης εποικοδομητικών συνεργασιών σε θέματα
βιοοικονομίας δασών και προϊόντων ξύλου μεταξύ Ελλάδας, Κίνας και
άλλων 16 χωρών της Ευρώπης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Η
εκπροσώπηση της χώρας μας στα θέματα αυτά από το επιστημονικό
προσωπικό του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, σε
αγαστή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα
αξιοποιήσουν στο μέγιστο κοινές δράσεις, όσον αφορά ερευνητικά
προγράμματα, θα υπάρξει έμπρακτη υποστήριξη των κλάδων που σχετίζονται
με το δάσος, το ξύλο και το έπιπλο, θα αναδειχθεί η Ελλάδα μέσα από
την εξωστρέφεια ώστε να κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο διεθνώς σε θέματα
βιοοικονομίας δασών και δασικών προϊόντων.
Οι προσπάθειες συνεχίζονται με την επόμενη συνάντηση στις 2 Ιουνίου
όπου θα γίνει συνάντηση μόνο των ανώτατων στελεχών».
Από την πλευρά του Τμήματος θα είναι εκπρόσωπος ο Καθηγητής Δρ. Γεώργιος Νταλός. Αναμένεται δυναμική συνέχεια.

Τι συζητήθηκε: Θα έχουμε εξαγωγή προϊόντων στην Κίνα;

Ο κ. Γεώργιος Νταλός, Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ήταν εκπρόσωπος της χώρας στο στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε. Ο κ. Νταλός ανέλυσε τις δυνατότητες και προτεραιότητες της συνεργασίας σε εξειδικευμένα θέματα βιοοικονομίας των δασών, των επιχειρήσεων των κλάδων ξύλου και επίπλου και των μη ξυλωδών δασικών προϊόντων. Εστίασε, επίσης, σε προκλήσεις έρευνας και τεχνολογίας, αλλά και στην ανάγκη διαμόρφωσης των απαραίτητων νομοθετικών πρωτοβουλιών μεταξύ των χωρών μελών της πρωτοβουλίας και ιδιαίτερα μεταξύ της Ελλάδας και της Κίνας.

Από την άλλη πλευρά ο κ. Τρίγκας ανέπτυξε τις πτυχές της ελληνικής δασοπονίας και βιοοικονομίας, την υφιστάμενη κατάσταση της πρωτογενούς παραγωγής των δασών, της βιομηχανίας ξύλου και επίπλου και των μη ξυλωδών δασικών προϊόντων στην Ελλάδα, θέματα έρευνας και ανάπτυξης της βιοοικονομίας των δασών αλλά και συνεργασίας με τις χώρες-μέλη της πρωτοβουλίας China-CEECs (17+1), με την ενεργό συμμετοχή του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού. Το γενικό συντονισμό των εισηγήσεων, ως moderator είχε η κα Γλυκερία Καραγκούνη, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

εξαγωγή προϊόντων Κίνα
Στιγμιότυπο από την online συνάντηση Κίνας-CEECs
Ποιοι πήραν μέρος στη συνάντηση

Στην εκδήλωση πήραν μέρος περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι υπουργείων και εθνικών αρχών, ερευνητές και επιχειρηματίες από 11 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την Κίνα. Την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. κ. Ευάγγελος Γκουντούφας, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, κα. Ρεβέκκα Μπατμάνογλου, ο Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ξύλου Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας Καθηγητής Γεώργιος Νταλός, ο κος Μάριος Τρίγκας, Επίκουρος Καθηγητής και η κα Γλυκερία Καραγκούνη, Επίκουρος Καθηγήτρια.

Από ελληνικής πλευράς την εκδήλωση παρακολούθησαν επίσης, με ειδική
πρόσκληση από το ΥΠΕΝ οι: Δρ. Βασίλειος Γιαννακόπουλος, Eιδικός
σύμβουλος του Υ.Π.ΕΝ, Δρ. Παναγιώτης Κουλελής, ερευνητής του
Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων, κ. Άγης Καρακώστας
και ο Γιάννης Δελφός- εκπρόσωποι του ομίλου Alfa Wood Group S.A., κ.
Χρήστος Παπαναστασίου, εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ξυλείας,
κ. Ολύμπιος Βράτιμος, εκπρόσωπος της βιομηχανίας ξύλου WOODMAN, Δρ.
Παναγιώτης Λάττας, Δασάρχης του Δασαρχείου Πύργου Ηλείας και η κα
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια Δασών Δράμας.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. κ. Ευάγγελος Γκουντούφας, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία των δασών για τη βιοοικονομία, καθώς και στο ρόλο του Υπουργείου και της Δασικής Υπηρεσίας ως τους δημόσιους φορείς υλοποίησης των διεθνών εξελίξεων σε θέματα βιοοικονομίας των ελληνικών δασών. Ο κ. Μάριος Τρίγκας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, ήταν ο κεντρικός ομιλητής από την πλευρά της Ελλάδας, με θέμα εισήγησης «Forest Bioeconomy of Greece».

Info: Μάθετε περισσότερα για το σεμινάριο της βιοοικονομίας εδώ

Reset Password